49 Views

Bardzo proszę wszystkich rodziców o pobranie deklaracji członkowskiej ze strony klubowej.
Zakładka DLA RODZICÓW → NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE.

Należy ją wypełnić w całości (w raz z podpisem lekarza) i dostarczyć na początku roku szkolnego.

Dotyczy wszystkich zawodników klubu Harasuto!

Wszyscy zawodnicy startujący za granicą muszą posiadać aktualną kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ (proszę sprawdzić datę ważności).
Zakładka DLA RODZICÓW → NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE.