53 Views

Uwaga podaję informację dla rodziców :

Koszty nowego ubezpieczenia :
suma ubez.10000 PLN trwały uszczerbek na zdrowiu NW =43 PLN koszty leczenia i rehabiltacji 4000PLN
suma ubez.15000 =79 PLN koszty leczenia i rehabilitacji 6000 PLN
suma ubez. 30000 =145 PLN koszty leczenia i rehablilitacji 8000 PLN

Do ubezpieczenia niezbędny jest adres zamieszkania,pesel i data urodzenia 

Rodzice sami wybierają sumę.

Jeżeli rodzice nie ubezpieczają dziecka w klubie proszę o oświadczenie ,że dziecko jest ubezpieczone .