Obowiązkowe ubezpieczenie

Ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich osób trenujących w klubie (musi być 24 – godzinne)
LUB pisemne oświadczenie rodzica o pełnym ubezpieczeniu dziecka w innej placówce.