331 Views

Za nami już większość egzaminów na stopnie w poszczególnych sekcjach klubu Harasuto! Wielkie gratulacje dla wszystkich zdających za świetne przygotowanie, zaangażowanie i zaprezentowane umiejętności.

Ważna informacja:

Prosimy o pilne uregulowanie opłaty egzaminacyjnej w wysokości:

40 zł dla zawodników poniżej 14 roku życia

70 zł dla zawodników powyżej 14 roku życia

Brak opłaty skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania belki oraz dyplomu Polskiej Unii Karate oraz niezaliczeniu egzaminu. Na dniach wszyscy zawodnicy, którzy zdali egzamin, otrzymają pamiątkowe certyfikaty potwierdzające otrzymanie wyższego stopnia w karate. To duże wyróżnienie!

Kilka ujęć z egzaminów