Obowiązkowe ubezpieczenie

 • Ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich osób trenujących
  w klubie (musi być 24 – godzinne)
  LUB pisemne oświadczenie rodzica  o pełnym ubezpieczeniu dziecka w innej placówce.
 • Aktualna suma do nowego ubezpieczenia (możliwość wykupienia 3 różnych wariantów) została zamieszczona w nowej zakładce → UBEZPIECZENIE.

  UWAGA! Do ubezpieczenia niezbędny jest adres zamieszkania, pesel i data urodzenia zawodnika.
  Taką informację m
  ożna wysyłać na email: harastkarat[email protected]  lub SMS na numer 516 172 444 (trener Janusz).

Czołowy klub Karate WKF w Łodzi :-)