20191011_143830

Sponsorzy

 

Poszukujemy menagera dla naszego klubu -procent

 

Poszukujemy pilnie strategicznego sponsora na wyjazdy Premier 1 oraz serie A dla zawodniczki Kingi Harast .

 

 

 

 

Sponsoring sportowy

Korzyści wynikające z faktu sponsorowania naszego klubu oraz wspierania akcji organizowanych imprez przez nas :

powiązanie firmy i oferowanych produktów bądź usług ze sportem,poprzez wytworzenie przekazu w formie:

sukces=wytrwałość,zespół=przynależność do grupy.

  • zwiększenie popytu na własne produkty,usługi
  • odróżnienie się od konkurencji poprzez zaangażowanie w sponsorowanie sportu wyczynowego
  • wsparcie osób hołdujących zasadom uczciwej konkurencji
  • połączenie promocji firmy z konkretnymi wydarzeniami sportowymi
  • zasymilowanie pracowników firmy z ideami firmy,poprzez stworzenie im warunków do uprawiania karate
  • zaistnienie firmy na rynku lokalnym jako patrona oddolnych społecznych inicjatyw
  • podkreślenie znaczenia firmy dla regionu .

Pola na jakich klub zobowiązuje się promować sponsorów

umieszczenie logotypu na kimonach

oficjalnej stronie internetowej klubu oraz facebooku

materiałach typu ulotki,foldery,kalendarze,banery,rolapy.itp.

informowanie o sponsorze w mediach lokalnych(prasa,internet)

uczestniczenie w spotkaniach,pokazach i działaniach promocyjnych organizowanych przez sponsora bądź innych formach a zaakceptowanych przez zarząd klubu.

 

Współpracujemy z:

Ministerstwem Sportu

Urzędem Miasta Łodzi

Urzędem Marszałkowskim

Urzędem Miasta Koluszki

Urzędem Miasta Brzeziny

Nawiązaliśmy współpracę z firmą Jaszpol ,PEC Brzeziny oraz Evergym Łódź

Zapraszamy do współpracy firmy z terenu całej Polski .Nasz klub wygrał klasyfikację generalną MP kadetów,juniorów oraz młodzieżowców karate olimpijskiego 2016 .

Mamy aktualnie 6 reprezentantów Polski .

Czołowy klub w Łodzi :-)