Ubezpieczenie oraz zgoda rodzica

 

Prosimy o dostarczenie oświadczenia że dziecko jest ubezpieczone oraz jeżeli samo przychodzi i wraca do domu na zajęcia popołudniowe (zgodę rodzica )wg wzoru :

Niżej podpisany/a wyrażam zgodę że moja córka/syn przychodzi i wraca z zajęć karate w klubie Harasuto sam /sama