Little boy wearing kimono practicing karate

Karate -gi -kimono gratis

Klub wychodzi z inicjatywą ,wszystkie nowe zapisane dzieci do naszych sekcji po opłaceniu pełnej 3 miesięcznej składki członkowskiej otrzymują strój do karate popularne karate -gi (kimono z pasem ) gratis ;)