Deklaracja członkowska i ubezpieczenie EKUZ

Bardzo proszę wszystkich rodziców o pobranie deklaracji członkowskiej ze strony klubowej .(zakładka info dla rodziców )

Należy ją wypełnić ,uzupełnić podpisem lekarza i dostarczyć na początku roku szkolnego .

Dotyczy też nowych zawodników .

Wszyscy zawodnicy startujący za granicą muszą posiadać aktualną kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ (proszę sprawdzić datę ważności )