Ubezpieczenie Compensa

Proszę o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia .

Klauzula szkolna dotyczy też naszego klubu .

http://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-indywidualne/

(w prawym rogu do pobrania)

Ubezpieczenie 24 h rozszerzone .Obowiązuje też w szkole .

Rodzic musi podpisać oświadczenie że zapoznał się z warunkami firmy ubezpieczeniowej .

Dotyczy tylko młodzieży która nie ukończyła 19 roku życia .

Opłata 79 zł .

Suma ubezpieczenia 30000 PLN polisa numer typ 1111 nr 4273526 Compensa .Pierwsza grupa ubezpieczenie obowiązuje od dnia 15 września.

Druga grupa do ubezpieczenia proszę o pilne wpłaty .

Jeżeli dziecko nie posiada ubezpieczenia w klubie u trenera bedzie do pobrania oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia dziecka ( do podpisania).