Składka członkowska od września 150 zł

Konto Opłata za składkę członkowską zawodnika:
mBank 28 1140 2004 0000 3802 8023 1206

Wpłaty prosimy dokonywać do 10 każdego miesiąca

Pozostałe informacje dla rodziców w zakładkach :dotyczy ubezpieczenia,oświadczenia,badań oraz deklaracji .